สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ฉลอง 100 ปี การลูกเสือไทย

ทั้งนี้โรงเรียนกำจรวิทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้นำคณะลูกเสือ พร้อมทั้งผู้กำกับเข้าร่วมงานในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 09:41 น.)